Партньори

РЕСАК си партнира с многобройни български и чуждестранни компании и организации, работещи в областта на Дистанционните Изследвания и ГИС технологии. Важни български партньори са държавните институции, действащи както на национално, така и местно ниво.


Български партньори

Министерски Съвет на Република България
Министерство на земеделието и храните
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерство на вътрешните работи
Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”
Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони
Български информационен офис за ГМОСС
Алианс за околна среда
Българска академия на науките
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Столична община
Община Русе
Община Враца


Чуждестранни партньори

Digital Reference Data Service Infrastructure - DRDSI
Организация по храни и селско стопанство (ФАО)
Европейска комисия
Европейската космическа агенция (ЕКА)
Съвместни Изследователски Центрове (СИЦ) на Европейския Съюз
Европейски асоциация на компаниите в сектора Дистанционни изследвания (EARSC)
Немска космическа агенция (DLR)
AED-SiCAD - геоинформационни решения
e-GEOS
Astrium
Асоциация EURISY
Euromap GmbH
European Space Imaging, Inc.
GEOSYS
Глобална система за наземни наблюдения (GTOS)
Международна харта "Космос и стихийни бедствия" (ICSMD)
MapMedia
MIRAMAP
PCI Geomatics
Румънска космическа агенция ROSA
ScanEx
Варшавски политехнически университет

Партньори

Български партньори

  • Неправителствени организации
  • Държавни институции
  • Университети

Чуждестранни партньори

  • Международни организации
  • Агенции
  • Европейски институции за пред-присъединителен мониторинг
  • Фирми разпространяващи сателитни изображения
  • Университети
 
 
 
  РЕСАК® © 2016. Всички права запазени