Референции

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН - 09.08.2017
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН - 07.08.2017
Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - 02.11.2016
Министерство на земеделието и храните - 16.08.2013
Национален институт по метеорология и хидрология - БАН - 19.07.2013
Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен - 09.07.2013
Министерство на околната среда и водите - 28.02.2013
Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен - 13.03.2012
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (сега ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи") - 04.12.2008 
 
 
  РЕСАК® © 2016. Всички права запазени