Новини 2006

Успешно завърши проекта "Създаване на ортофото карта на базата на сателитни изображения за част от територията на България"

08.2006

2006 08

Проектът за създаване на цифрова ортофото карта за част от територията на България, на базата на сателитни снимки с много висока разделителна способност успешно приключи. Проектът бе финансиран от Министерство на земеделието и горите. След отварянето на международен търг, проектът бе възложен и изпълнен от консорциум с Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция - ЕКОРЕГИОНИ като водеща организация с неговия специализиран Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК. Партньори по проекта са водещи европейски представители на компании разпространяващи спътникови изображения - EUSI, EURIMAGE и SPOTIMAGE. Българската геодезическа фирма Диан Златев-98 също бе участник в консорциума.

Проектът е от изключителна важност за членството на България в Европейския съюз във връзка с Общата земеделска политика (Common Agricultural Policy - CAP) и бе изпълнен съобразно с всички спецификации и препоръки на Съвместния изследователски център (DG JRC).

Цифровата ортофото карта от сателитни изображения с много висока пространствена разделителна способност (0.7 – 1 m) се състои от QuickBird и Ikonos покриващи 33,364 кв.км. от територията на южна България. Спътниковите изображения са от архиви за периода 2003-2005. Цифровия модел на терена (DEM) използван за орторектификацията е продуктът Reference 3D на SPOTIMAGE. Такъв висококачествен цифров модел на терена се използва за първи път за целите на Система за идентификация на земеделски парцели (СИЗП - LPIS) за мащабите на една държава.

Проектът, включващ главно процеса на орторектификация на сателитни изображения, е уникален с кратките срокове за неговото изпълнение - 3 месеца и 1/2, - и с прилагането на нова методология, специално разработена за тази задача. Първите необработени изображения бяха доставени на 10-ти април, а крайните орторектифицирани продукти бяха готови на 25-ти юли.

С реализацията на проекта България се присъедини към страните с доказан високотехнически и научноприложен капацитет в обработката и използването на сателитни изображения за целите на земеделието, околната среда, следенето на природни бедствия и аварийни ситуации както и за сигурността.

Обработените в рамките на проекта сателитни изображения са основа за създаването на СИЗП, която е директно свързана с отпускането на аграрни субсидии от ЕС. Оцифряването на физическите блокове земеделска земя и създаването на СИЗП е извършено от специализирана група работеща в Изпълнителната агенция по почвените ресурси (ИАПР) към МЗГ.

С осъществяването на проекта РЕСАК и неговите партньори успешно завършиха цикълът от проекти свързани с всички аспекти на внедряването на сателитната информация в ОЗП като.

Контрол на аграрните субсидии с дистанционни изследвания (Района на Община Исперих 2004-2005)

Развитие на Системата за идентифициране на земеделските парцели - LPIS (Района на община Исперих 2004-2005), Община Асеновград 2005)

Създаване на ортофото карта за целите на СИЗП (Южна България 2006).