Новини 2014

Център РЕСАК представи капацитет по Copernicus в рамките на European Space Expo

05.2014

Пътуваща изложба, която показва как космическите дейности и приложения имат пряко въздействие върху ежедневието на гражданите – European Space Expo беше проведена в София между 16 и 24 май 2014г. Изложбата се организира от дирекция "Информационни дейности" към Главна дирекция "Предприемачество и индустрия" на ЕК и представя настоящото състояние на програмите за земно наблюдение "Коперник" и глобално позициониране "Галилео" на Европейския съюз и Европейската космическа агенция. Васил Василев, ръководител проекти в РЕСАК и член на програмния комитет по приоритет Космос на програма за научни изследвания на ЕК Хоризонт 2020, беше поканен от организаторите да изнесе лекция на тема приложението на спътниковите технологии. На 20.05.2014г. беше изнесена лекция на тема "Оперативен капацитет в програма Copernicus и трансгранични приложения за Югоизточна Европа на Център РЕСАК и Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция" в която бяха представени научните разработки и оперативните услуги разработени от двете организации в областта на околната среда, земеделието, горското стопанство, борбата с бедствия и аварии и др. На 25.05.2014г. представителят на РЕСАК изнесе детайлна лекция за програмата Коперник – история, настоящо състояние и бъдещо развитие, както и идеи за участие на България в програмата.

Център РЕСАК беше номиниран за достъп до базата данни на Европейската космическа агенция (ЕКА) - ESA Earth Online

02.2014

Център РЕСАК беше номиниран за достъп до базата данни на Европейската космическа агенция (ЕКА) - ESA Earth Online. Изследователският проект "Изследвания с помощта на изображения от радари със синтезирана апертура - SAR. Прилагане на напредналите техники - интерферометрия и поляриметрия за територията на Р България", с който РЕСАК кандидатства е избран от ЕКА за подпомагане с 80 радарни изображения за територията на България. Изображенията са от спътници ENVISAT и ERS и покриват различни периоди и райони в страната. В рамките на изследването ще се тества приложимостта на тези изображения за изследване на бедствия и аварии; ще се приложат напредналите техники за изследване с помощта на SAR в бедствени ситуации и ще се оцени тяхната значимост в сравнение с резултати от наземни или други дистанционни изследвания. Тестовите райони ще покриват територии в страната обект на минали земетресения и свлачищни процеси, като ще бъдат разработени продукти за оценка на щети от природни бедствия, картиране на активи и създаване на продукти за риска от тези природни бедствия.

С номинирането си за Principal Investigator за базата данни на ЕКА, център РЕСАК продължава традициите си в научните изследвания в сътрудничество с водещите световни космически агенции и сродни организации след успешното сътрудничество с ЕКА с използването на данни от програмата Copernicus, с JRC MARS Unit за оценка на спътници KOMPSAT и FORMOSAT-2 за тяхното приложение в CAP, и с DLR/NASA за приложение на данните от SRTM Mission.