Партньори

РЕСАК си партнира с многобройни български и чуждестранни компании и организации, работещи в областта на дистанционните изследвания и ГИС технологии. Важни български партньори са държавните институции, действащи както на национално, така и местно ниво.

Български партньори

maf Министерство на земеделието, храните и горите
mon Министерство на образованието и науката
mvr Министерство на вътрешните работи
moev Министерство на околната среда и водите
mi logo Министерство на икономиката
S.E.G.A. Държавна агенция „Електронно управление“
efa Изпълнителна агенция по горите
gdpbzn Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”
asde Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони
copernicus Български информационен офис за ГМОСС/Коперник
aos Алианс за околна среда
rec Регионален екологичен център - България
bas Българска академия на науките
srti logo Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките
uni-sofia Софийски университет “Св. Климент Охридски”
basa Българска аерокосмическа агенция – БАКА
atlantic-club Атлантическият клуб в България
sofia_mun Столична община
ruse_mun Община Русе
vratza_mun Община Враца
sevlievo_mun Община Севлиево
bolyarovo_mun Община Болярово
suhindol mun logo Община Сухиндол
castra Клъстер аеро-космически технологии, изследвания и приложения - CATRA
nimh Национален институт по метеорология и хидрология
drbd Басейнова дирекция “Дунавски район” с център гр. Плевен
earbd Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” с център гр. Пловдив


Чуждестранни партньори

fao Организация по храни и селско стопанство (ФАО)
ec Европейска комисия
esa Европейската космическа агенция (ЕКА)
jrc Съвместни изследователски центрове (СИЦ) на Европейския съюз
earsc Европейски асоциация на компаниите в сектора Дистанционни изследвания (EARSC)
dlr Немска космическа агенция (DLR)
rosa Румънска космическа агенция (ROSA)
e-GEOS e-GEOS
eurisy Асоциация EURISY
siis SI Imaging Services (SIIS)
euromap-gafag Euromap - GAF AG
eusi European Space Imaging (EUSI)
airbus Airbus Defence and Space
miramap MIRAMAP

Търсене

Партньори

Български партньори

  • Неправителствени организации
  • Държавни институции
  • Университети

Чуждестранни партньори

  • Международни организации
  • Агенции
  • Европейски институции за пред-присъединителен мониторинг
  • Фирми разпространяващи сателитни изображения
  • Университети