JRC Formosat-2

Партньори: ReSAC, JRC, SPOT Image, Spacemetric.

РЕСАК заедно със SPOT Image и Spacemetric участваха в задълбочено проучване на точността на орторектификация на FORMOSAT-2 проведен от JRC. Целта на изследването бе да се завърши анализа на потенциала на сателита FORMOSAT-2 като допълнителен спътник в кампаниите по контрол чрез дистанционни изследвания (CwRS), които се провеждат в страните членки на ЕС всяка година. По същество анализа се състоя в последователни орторектификациии на едно и също изображение с постепенно нарастване на опорните точки в строго определен ред. Тестът се проведе идентично за изображения с различен ъгъл на заснемане за да се проследи ефекта върху точността на позициониране на обектите в ортоизображенията.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]