HELM: Harmonised European Land Monitoring - Хармонизация на методите за наблюдение на земята за Европа

fp7helm

Проект ID: 261562

Финансиране: FP7-SPACE

Продължителност: 2011.01.01 – 2013.12.31

Координатор: UMWELTBUNDESAMT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG (UBA GMBH) – Austria

Партньори: В проекта участват 26 компании и институции от цяла Европа, включително РЕСАК от българска страна

HELM е мрежа от организации, ангажирани с мониторинг на земната повърхност в Европа. Проектът ще започне инициатива за увеличаване на развитието на Европейските методи за наблюдение на земната повърхност по пет последователни стъпки:

  • Общ интерес за постигане на взаимно познание;
  • Общ поглед и споделени планове за бъдещето;
  • Съвместни дейности при колективно изпълнение на задачите;
  • Привеждането в съответствие на националните системи, включващи взаимно адаптиране на методи за интерпретация на данни и на времето за събиране на данни;
  • Дълготрайна интеграция и обединение на данни във всички нива на административното управление.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]