Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

:: Изследвания :: Познание :: Иновации :: Консултации ::

От 1998г., Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК развива методологии и приложения на Дистанционните изследвания /ДИ/ и Географските информационни системи /ГИС/ в земеделието и управлението на околната среда, изследване на земното покритие и земеползването, инвентаризация на почвената покривка, горските масиви и водните ресурси, оценка на риска и щетите от природни бедствия, планиране на урбанизирани територии. Центърът участва в регионални и международни проекти самостоятелно и в партньорство, също така провежда обучения. РЕСАК разполага с високо квалифицирани специалисти, със задълбочени познания в областта на ДИ/ГИС технологии.

Услуги

 

Проекти

РЕСАК предлага услуги свързани с разработването на решения в областта на ДИ и ГИС, както и консултации по проекти и конкретни задачи в тази сфера. РЕСАК предоставя високотехнологични услуги, като:

  • Събиране и интегриране на данни
  • Обработка на изображения
  • Управление на геоинформацията и цялостни решения за ГИС
  • Уеб ГИС услуги
  • Бързо картографиране и оценка на щети
  • Разпространение на спътникови изображения
  • Консултации и обучение
 

РЕСАК участва в множество проекти като водеща институция и като член на консорциуми.

Проектите са в областта на земеделието и управлението на околната среда, изследването на земното покритие и земеползването, инвентаризация на почвените, горските масиви и водните ресурси, оценка на щетите от природни бедствия, планиране на урбанизираните територии и др. - всички те прилагащи ДИ и ГИС, като средство за бързо и систематизирано набавяне и обработване на геопространствени и атрибутни данни.

Контакти

Ако имате нужда от сателитно/самолетно изображение, или просто се нуждаете от готов за използване ГИС продукт, съставен на базата на ДИ, свържете се с нас за да обсъдим как може да сме Ви от полза.

 

Филм за българо-френския проект BulgaRisk: Интегриране на сателитни изображения в оперативните процедури по управление на риска в България, РЕСАК е член на Консорциума, изпълнител на проекта

Download (Right-click & select "save link as" or "save target as"...)

Защита на личните данни

Задължителна информация по защита на личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) можете да намерите ТУК

Търсене

Reseller Agreement - 2017

logo siis

Контакти

Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

Технически офис

Aдрес: ул."Цар Асен" 61, ет. 2, 1463 София, България
Тел.: +359 2 9800731
Факс: +359 2 9800731
Ел. поща:

Уебсайт:
www.resac-bg.org

Администрация

Aдрес: ул. "Кокиче" 9, 1164 София, България
Тел.: +359 2 4709672
Тел./Факс: +359 2 4709075