Участие в международен експеримент за съвместни аеродистанционни и наземни измервания и наблюдения за оценка на състоянието на почвените и растителни ресурси

esmisruse mun

В началото на месец август 2007 г. екипът на РЕСАК взе участие в международен експеримент за дистанционно измерване на състоянието на почвена и подпочвена влага и степента на просмукването и с прилагането на най-съвременни технологични решения. В резултат на облитането със самолет AeroCommander 500, на борда на който са монтирани 4 сензора за измерване във видимия, инфрачервения и сантиметров диапазони на електромагнитния спектър се получават тематични карта, а така също и триизмерно изображение на част от поречията на р.Янтра и р.Русенски Лом.

Уникалната апаратура и технология за измерване е разработена в Русия, а Европейската Космическа Агенция е съдействала за оборудване и екипиране на самолета. При експеримента се прилагат уменията и опита на екипи от България, Русия, Холандия, САЩ и Украйна, които са започнали своята съвместна научна дейност преди години.

Експериментите се проведоха по инициатива и задание на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения с активното съдействие на община Русе и други държавни и частни институции. Резултатите са адаптирани за лесно и удобно ползване от специалисти и експерти, взимащи управленски решения.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]