Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ) и Сдружение "Алианс за околна среда" (АОС) участваха в среща-семинар с представител на немската фирма GAF AG - Jurgen Langenwalter

02.2018

На 07.02.2018 г. в конферентната зала на ул. Кокиче 9, кв. Лозенец, гр. София, се състоя среща-семинар между експерти от РЕСАК, АУРЕ и АОС с представител на немската фирма GAF AG - Jurgen Langenwalter.

От немска страна бяха представени следните теми:

  • представяне на фирмата GAF AG;
  • информация за настоящи и бъдещи спътници;
  • представяне на продукта „Gaf Elevation Suite“ (от 0.3 m до 5 m резолюция);
  • представяне на софтуер GAFMap - Desktop GIS, включително DEM Viewer и Geology Extension;
  • примери за услуги и решения - моделиране на наводнения, генериране на височини на сгради, картографиране на биоразнообразие, мониторинг на промените на природните ресурси, топографско картографиране, реакция по време на бедствие.

От българска страна бяха представени следните теми:

  • представяне на ReSAC / ASDE;
  • концепция, базирана на водещия трансграничен проект BG-RO - CBC 171;
  • подкрепа на ЕС, макрорегионалните политики/програми - Регионален център за интегрирано управление на риска и териториите в района на Долен Дунав;
  • от изследвания до оперативна практика и услуги с добавена стойност.

Основна цел на срещата бе да се задълбочат контактите между участниците, които отдавна имат професионални взаимоотношенията по различни Европейски проекти, като се генерират идеи за съвместна бъдеща дейност.

Обсъдени бяха също така и предстоящи събития, във връзка с програмата за Председателството на България на Съвета на Европа, които ще се проведат през м.април 2018 година.